Regler for brug af centret til sportslige aktiviteter

Jfr. centrets formålsparagraf i vedtægterne lejes hallen fortrinsvis ud til aktiviteter indenfor det idrætslige, sportslige og kulturelle område.

Herudover kan centret lejes til andre formål efter forudgående særskilt aftale.

Foreninger / brugere af hallen har ansvaret for, at der til enhver tid er voksne og ansvarlige personer tilstede i hallen. Samme personer skal sørge for, at inventar og rekvisitter bliver brugt på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

Indenfor det tidsrum hvor brugeren har lejet hallen skal der sørges for oprydning, således at hal og redskabsrum forlades i opryddet stand.

Som udgangspkt. bruges de rekvisitter der forefindes i hallen. Dog kan der medbringes egne rekvisitter under hensyntagen til halgulvet og øvrigt inventar.

Eksempelvis vand og sand er ikke tilladt at medbringe. Ved tvivltilfælde spørges personalet.

Foreningerne / brugerne sørger for, at udøverne anvender fodtøj, der er specielt beregnet til indendørs brug og som ikke har været brugt udendørs.

I hele centret er der total rygeforbud, jfr. offentlig lovgivning.

Det er ikke tilladt at indtage drikkevarer indeholdende alkohol under udøvelse af aktiviteter i hallen.

Det er heller ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i omklædningsrum eller i centret i øvrigt.

Personer der overtræder fastsatte regler kan bortvises af centrets personale.