Bestyrelsen

Bestyrelsen, som er valgt i forårt 2017, består af:

Mette Søndergaard Larsen

Formand

Katja Hyrup-Harris
Næstformand
Bettina Lassen
Kim Hørup Stenbæk Nielsen
Ove Holm Hansen

Lolita Refshøj Jensen
Marianne Stokholm Pedersen
Lea Ahm Suppleant